PLANTASORB ® to magazyn wody dla roślin. Utrzymuje wodę w glebie i uwalnia ją w czasie suszy, dzięki czemu pomaga roślinom przetrwać ten trudny czas. I odwrotnie, jeśli w glebie jest zbyt dużo wody, może ją związać i oddać dopiero gdy gleba będzie wysychać. PLANTASORB służy do retencji wody. Głównym składnikiem jest hydrożel, który może związać kilkaset razy więcej wody niż wynosi jego własna objętość. Każdy cykl jest wielokrotnie powtarzany w trakcie sezonu. Trwałość preparatu w glebie do 5 lat, po tym czasie ulega stopniowej biodegradacji, nie ma przy tym żadnych pozostałości w glebie. Produkt całkowicie biodegradowalny.